Fonds d’Entraide Prince et Princesse Alexandre de Belgique

Literaire Prijs 2020
5de Literaire Prijs Prins Alexander van België

1. Voorstelling van de Prijs

H.K.H. prinses Léa van België wil met de oprichting van een jaarlijkse literaire prijs hulde brengen aan haar echtgenoot. De prijs zal rond 29 november worden uitgereikt, de dag waarop hij overleed.

Z.K.H. prins Alexander was een gepassioneerd lezer van alle genres, zij het vooral van werken over historische of wetenschappelijke onderwerpen.

Deze literaire prijs wordt georganiseerd door het Hulpfonds Prins en Prinses Alexander van België. Er worden twee prijzen uitgereikt, een voor een Franstalig essay en een voor een Nederlandstalig.

• In 2012 stond de eerste Literaire Prijs Prins Alexander in het teken van het historische of filosofische essay met betrekking tot de geschiedenis of het erfgoed van België.

• De 2de Literaire Prijs Prins Alexander van België werd uitgereikt in 2014 met als thema : een wetenschappelijk essay met hoge vulgariserende waarde in het medische domein.

• In 2016, had de 3de Literaire Prijs Prins Alexander van België voor onderwerp ’Het Jeugdboek’.

• De 4de literaire Prijs Prins Alexander van België had als thema het detectiveroman.

• De 5de literaire Prijs heeft als thema het stripverhaal voor volwassenen in het Nederlands of in het Frans, geschreven en/of getekend door een Belg en uitgegeven door een Belgische uitgeverij.

2. Voorwaarden voor deelname

De kandidaat dient een schrijver of tekenaar met de Belgische nationaliteit te zijn en, afhankelijk van zijn moedertaal, in het Frans of het Nederlands te schrijven.

Het stripverhaal in kwestie werd in 2019 of 2020 uitgegeven door een Belgische uitgeverij. Het aantal stripverhalen per uitgeverij is beperkt tot maximum 5.

De deelname aan deze literaire prijs is gratis.

3. Kalender

• Sluitingsdatum voor het indienen van de boeken (het poststempel geldt als bewijs): 15 september 2020.
• De bekendmaking van de resultaten: rond 29 november 2020.

4. Werking

De jury behoudt zich het recht voor geen prijs uit te reiken indien zij geen werk van voldoende kwaliteit vindt.
De winnaar van de prijs kan niet meer deelnemen aan een latere editie.
Leden van de jury en hun families kunnen niet deelnemen aan de prijs.

5. Samenstelling van de jury

De juryleden zullen in september bekend zijn.

6. Inschrijvingsmodaliteiten

Het boek wordt per post in viervoud gestuurd naar:

Literaire Prijs Prins Alexander van België
Bij François-Xavier Remion
Rue Fontaine Mahotte, 1
B. 1370 Melin

Het boek wordt vergezeld door een kopie van de identiteitskaart, het juiste adres van de schrijver, zijn e-mailadres alsook zijn telefoonnummer.
Het gebruik van een pseudoniem is toegelaten mits de echte identiteit wordt bekendgemaakt op het aanvraagformulier.

Voor verdere inlichtingen kan men uitsluitend per e-mail terecht bij:
• François-Xavier Remion : fx actionetcommunication.be

7. Bekendmaking van de resultaten

De resultaten zullen omstreeks 29 november 2020 worden bekendgemaakt op een nader te bepalen plaats in aanwezigheid van prinses Léa van België en de leden van de jury.
Alle deelnemende kandidaten aan de Literaire Prijs zullen worden uitgenodigd. Indien de laureaat niet aanwezig kan zijn, kan hij/zij zich laten vertegenwoordigen door een derde. In geval van afwezigheid wordt hij per post op de hoogte gesteld.

8. Prijs

De Nederlandstalige en Franstalige winnaars ontvangen elk € 2.000.