Fonds d’Entraide Prince et Princesse Alexandre de Belgique

Literaire Prijs 2018

4de Literaire Prijs Prins Alexander van België

1. Voorstelling van de prijs

H.K.H. prinses Léa van België wil met de oprichting van een literaire prijs in 2012 hulde brengen aan haar echtgenoot. De prijs zal om de twee jaar op 29 november worden uitgereikt, de dag waarop hij overleed.

Z.K.H. prins Alexander was een gepassioneerd lezer van alle genres, zij het vooral van werken over historische of wetenschappelijke onderwerpen.

Deze literaire prijs wordt georganiseerd door het Hulpfonds Prins en Prinses Alexander van België. Er worden twee prijzen uitgereikt, een voor een Franstalig essay en een voor een Nederlandstalig.

• In 2012 stond de eerste Literaire Prijs Prins Alexander in het teken van het historisch of filosofisch essay met betrekking tot de geschiedenis of het erfgoed van België.

• De 2e Literaire Prijs Prins Alexander van België werd uitgereikt in 2014 en handelde over een wetenschappelijk essay met hoge vulgariserende waarde in het medische domein.

• In 2016, had de 3de Literaire Prijs Prins Alexander voor onderwerp ’Het Jeugdboek’.

• In 2018, is het thema van de 4de Literaire Prijs Prins Alexander : Een detectiveroman in België.

2. Voorwaarden voor deelname

De kandidaat dient een schrijver met de Belgische nationaliteit te zijn en, afhankelijk van zijn moedertaal, in het Frans of het Nederlands te schrijven.

Hij/zij zal de auteur van dit detectiveroman zijn.

Het verhaal van het detectiveroman heeft een verband met België en werd in 2017 of 2018 uitgegeven.

De deelname aan deze literaire prijs is gratis.

3. Kalender

• Sluitingsdatum voor ontvangst van de boeken (het poststempel geldt als bewijs): 15 september 2018.
• Bekendmaking van de resultaten: 29 november 2018.

4. Werking

De jury behoudt zich het recht geen prijs uit te reiken indien er geen werk van voldoende kwaliteit ontvangen wordt.

De winnaar kan niet meer deelnemen aan een latere editie van de prijs.
Leden van de jury en hun families kunnen niet deelnemen aan de prijs.

5. Samenstelling van de jury

De juryleden, Frans- en Nederlandstalig, zullen worden voorgesteld in januari 2018 op de site www.fondsdentraidehulpfonds.be

6. Voorwaarden voor de inschrijving

Het boek wordt per post in viervoud gestuurd naar :

Literaire Prijs Prins Alexander van België
Bij François-Xavier Remion
Rue Fontaine Mahotte, 1
B- 1370 Melin

Samen met het boek wordt een kopie gestuurd van de identiteitskaart, het exacte adres van de schrijver, zijn e-mailadres alsmede zijn telefoonnummer.
Het gebruik van een pseudoniem is toegelaten mits de echte identiteit vermeld staat.
Voor alle inlichtingen kan men uitsluitend per e-mail terecht bij:
• François-Xavier Remion : fx actionetcommunication.be

7. Aankondiging van de resultaten

De resultaten worden op 29 november 2018 bekendgemaakt tijdens een persconferentie in aanwezigheid van prinses Léa van België en de leden van de jury.
Indien de laureaat niet aanwezig kan zijn, kan hij/zij zich laten vertegenwoordigen door een derde. In geval van volledige afwezigheid wordt hij/zij per post op de hoogte gesteld.

8. Prijs

De frans- en nederlandstalige winnaars ontvangen elk € 2.000.

Portfolio