Fonds d’Entraide Prince et Princesse Alexandre de Belgique

Literaire Prijs 2012

De eerste literaire prijs Prins Alexander van België
werd afgelopen 29 november 2012 uitgereikt

1. Voorstelling van de prijs

H.K.H. prinses Alexander van België wil met de oprichting van een jaarlijkse literaire prijs hulde brengen aan haar echtgenoot. De prijs zal elk jaar op 29 november worden uitgereikt, de dag waarop hij overleed.

Z.K.H. prins Alexander was een gepassioneerd lezer van alle genres, zij het vooral van werken over historische of wetenschappelijke onderwerpen.

Deze literaire prijs wordt georganiseerd door het Hulpfonds Prins en Prinses Alexander van België.

In 2012 staat de prijs in het teken van het historische of filosofische essay met betrekking tot de geschiedenis of het erfgoed van België. Het genre en de themata van de prijs kunnen elk jaar worden gewijzigd.

Er worden twee prijzen uitgereikt, een voor een Franstalig essay en een voor een Nederlandstalig.

Dit jaar stelde de wedstrijd zich de volgende doelstellingen:

-  De literaire creatie en uiting bevorderen en aanmoedigen
-  Originele werken ontdekken
-  De kennis van de geschiedenis of het patrimonium van België laten delen

2. Samenstelling van de jury

-  Juryleden voor de Nederlandstalige essays

• Céline Préaux, historica
• Stéphanie Becco, historica aan het Museum der letteren en manuscripten van Brussel
• Frieda Joris, journalist
• Mark Eyskens, minister van Staat, schrijver

-  Juryleden voor de Franstalige essays

• Patrick Weber, schrijver en journalist
• Hervé Gérard, uitgever, schrijver, voorzitter van de Foire du Livre de Bruxelles
• Jean-Christophe Hubert, conservator van het Museum der letteren en manuscripten van Brussel
• Jacques Bredael, journalist

3. De twee laureaten van de Prijs in 2012

De prijs voor de Nederlandstalige versie gaat naar Thomas Vanwing voor Baron Robert Silvercruys, een studie over de gelijknamige Belgische diplomaat die tussen 1945 en 1959 ambassadeur was te Washington. De auteur onderstreept de rol van de diplomaat in het economisch herstel van ons land na het einde van de Tweede Wereldoorlog, en het aandeel dat hij had in het opsmukken van het beeld van België bij de Verenigde Staten, dat door de Koningskwestie flink wat averij had opgelopen. Silvercruys was een van de belangrijkste tussenpersonen in de betrekkingen tussen Paul-Henri Spaak en zijn Amerikaanse evenknie, met name tijdens de oprichting van de NAVO.

Thomas Vanwing studeerde hedendaagse politieke geschiedenis aan de KUL. In 2010 ontving hij een studiebeurs van de Vlaamse Overheid om te studeren aan het Washington Center. Hij liep vier maanden stage bij een Lobby bedrijf op Capitol Hill. De autor is ook fractieleider in de OCMW van Herk-de-Stad, zijn gemeente.

De prijs voor de Franstalige versie gaat naar Freddy Joris voor zijn studie Marie Mineur, Marie Rebelle. Marie Mineur, een pionier van het feminisme geboren in 1831, werkte vanaf haar achtste levensjaar in de fabriek. Op haar 41e wordt ze militante in de rangen van de Sectie van Belgische Vrouwen van de Eerste Internationale . Vervolgens is ze aanwezig in talrijke bijeenkomsten, niet alleen in haar geboortestad Verviers, maar ook in Luik en in de Région du Centre in Henegouwen. Tot aan het einde van de 19e eeuw blijft ze onafgebroken de feministische en wereldse ideeën propageren die de hare zijn, en in die hoedanigheid wordt ze de bezielende kracht van de eerste, eveneens niet-confessionele, jeugdfeesten in Wallonië. Daarna verdwijnt ze volledig van het voorplan, tot ze in 1923 overlijdt. Haar biografie is de allereerste die aan een vrouwelijke militante van de 19e eeuwse arbeidersbeweging is gewijd – in het typische mannenwereldje dat de beweging toen was waren figuren als die van Mineur bijzonder schaars.

Freddy Joris is historicus van opleiding en werkt momenteel als voorzitter van het Institut du Patrimoine wallon. Hij is de auteur van twaalf werken over de politieke en sociale geschiedenis van Verviers en Wallonië. Voor zijn « historische en patrimoniale actie » werd hij verheven tot de rang van officier van de Mérite wallon.

Beide laureaten hebben van het Hulpfonds Prins en Prinses Alexander van België een cheque van 2.000 € ontvangen tijdens een receptie op 29 november 2012, de verjaardag van het overlijden van Z.K.H. Prins Alexander.